Čomu sa venujeme?

V projekte SadOVO sa zameriavame na staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné vysokokmenné sady v areáloch základných a stredných škôl. Žiaci s učiteľmi sa tak budú podieľať na záchrane vzácnych odrôd a vysadené stromy môžu využívať aj pri výučbe rôznych predmetov.

Projekt koordinuje Živica a generálnym partnerom je Nadácia TESCO.

Čítať viac

Staré a krajové odrody ovocných drevín sú dedičstvom po našich predkoch, ktoré sa z krajiny pomaly vytráca. Prichádzame tak nielen o samotné odrody,  ale najmä o pestrosť ich chutí, využitia a tradícií. Šancu zmeniť to má súčasná mladá generácia, ktorej ukážeme význam ochrany starých odrôd ovocných stromov a následne bude vidieť zmysel v ich vysádzaní do záhrad a krajiny. 

Učiteľ a vybraní žiaci zo zapojených škôl sa počas roka zúčastnia jarnej ovocinárskej exkurzie, jesenného trojdňového vzdelávacieho kurzu, výstave nazbieraných plodov pre zvyšok školy, ako aj samotnej výsadby drevín. Dôležitou súčasťou je aj mapovanie odrôd v okolí škôl, čím sa žiaci dostanú do kontaktu aj so staršími obyvateľmi regiónu.

Pozrite si video

Prečo staré a krajové odrody?

Ovocné stromy sprevádzali človeka od nepamäti. Za vyše 2000 rokov spolupráce človeka s prírodou vznikli desaťtisíce odrôd ovocných drevín. Ešte na prelome 19. a 20. storočia sa na území Slovenska pestovalo okolo 300 odrôd jabloní. Dnes sa pestuje asi 8 -10 odrôd, ktoré nájdeme aj na pultoch predajní. Navyše sa  jedná už o odrody „moderné“, ktoré boli vyšľachtené pred pár desiatkami rokov. Odrody staré, ktoré vznikali postupne od čias antiky až po 20. storočie a dostali sa k nám z krajín z celého sveta, pomaly miznú.

čítať viac

Vzácnym dedičstvom, o ktoré prichádzame, sú aj odrody krajové a miestne, teda tie, ktoré majú rozšírenie len na menšom území- doline, či dokonca iba v obci a viažu sa na ne miestne názvy.

Odrody sú zväčša  ukryté v starých sadoch, záhumienkoch, medziach a dvoroch. Každá mala svoj význam u hospodára - jedna bola na sušenie, druhá na pálenie, tretia na mušt.

Na Slovenskom vidieku sa ešte stále nachádzajú stovky odrôd, ktoré môžeme pomôcť zachovávať a využívať, aj vďaka školám po celom Slovensku.  

Aktuality

Grantová výzva na záchranu jedla

Grantová výzva na záchranu jedla

Nadácia Tesco, ktorá podporuje projekt SadOVO, oslavuje 10. výročie a pri tejto príležitosti vyhlásila novú grantovú výzvu – Záchranári jedla. Prihláste sa!

Výsadby naplánované!

Výsadby naplánované!

Čoskoro je tu obdobie sadenia školských ovocných sadov. Na každú zo zapojených škôl vysadíme 8 - 10 stromov vzácnych odrôd jabloní a hrušiek. Plánovali sme spolu, ako a kam.

Boli sme v Bielych  Karpatoch

Boli sme v Bielych Karpatoch

Začiatok septembra sme strávili so školami zapojenými v projekte dva dni v ovocinárskom regióne Bielych  Karpát. Pozrite si fotoreportáž.

Pozrite si webinár

Pozrite si webinár

V máji sme v rámci týždňa Hurá von do sadu vysielali naživo webinár s názvom Pod šupkou, ktorý odhaľoval tajomstvá ovocných stromov a ich starých odrôd. Počas ovocnej hodinky sme počúvali prezentáciu Bruna Jakubca a diváci sa mohli pýtať rôzne otázky.

Aktivita pre školy - Malí dendrológovia

Aktivita pre školy - Malí dendrológovia

Viete, aké ovocné dreviny rastú okolo vás a aké tam rástli v minulosti? Mnohých prekvapí, že nielen v menších obciach, ale aj mestách nás obklopujú ovocné kríky a stromy, ktorých plody sú jedlé.

Kde všade rástli ovocné stromy v minulosti a ako sa ich plody využívali? Skúste si spraviť spoločný výskum v krajine, ale aj medzi ľuďmi.

Zahrajte sa na ovocinárov a pátrajte po príbehoch ovocných stromov vo vašich obciach.

Ovocné pexeso

Ovocné pexeso

Máte radi pexeso a na vašej záhrade, ulici alebo v parku rastú ovocné stromy? Tak ste na správnej adrese! Listy stromov sa podieľajú na fotosyntéze, poskytujú tieň a plnia ďalšie dôležité úlohy. Pre nás aj tú, že sa dajú využiť aj na rôzne zábavné aktivity. Deti sa pri nich navyše naučia lepšie stromy spoznávať a pomenovávať ich v rôznych jazykoch. Táto aktivita sa dá svojou variabilitou prispôsobiť podľa chuti, veku a trúfalosti detí. Poďte s nami vytvoriť ovocné pexeso!

Otázky a odpovede z webinára

Otázky a odpovede z webinára

Hurá von do sadu!

Hurá von do sadu!

V ŽIVICI sme v našej platforme Hurá von pripravili pre vás Mesiac učenia vonku, v rámci ktorého vám prinášame inšpiratívne aktivity. Nasledujúci týždeň je nazvaný Hurá von do sadu a venovaný projektu SadOVO.


Vyfarbi si staré odrody!

Vyfarbi si staré odrody!

Nielen kraslice sa dajú v tomto období maľovať.

Vítame 11 nových škôl v projekte SadOVO

Vítame 11 nových škôl v projekte SadOVO

Tento rok sa zapojilo do Projektu školských ovocných sadov – SadOVO až 82 škôl z celého Slovenska, od hraníc s Ukrajinou až po Bratislavu.

Jarná starostlivosť o stromy je v plnom prúde

Jarná starostlivosť o stromy je v plnom prúde

Jarné mesiace sa v projekte školských ovocných sadov nesú v znamení výchovných rezov.

Prihláste sa do nového ročníka SadOVO

Prihláste sa do nového ročníka SadOVO

Prihláste svoju školu do 29. februára 2020 do projektu SadOVO a buďte jednou z 11 škôl, ktorá prevezme patronát nad záchranou starých a krajových odrôd ovocných drevín.

Dajte si jablká zo školskej záhrady

Dajte si jablká zo školskej záhrady

Na školách pribudlo viac ako 100 stromov starých odrôd

Na školách pribudlo viac ako 100 stromov starých odrôd

V priebehu novembra 2019 prebehla na 11 školách zapojených v projekte výsadba vzácnych stromov jabloní a hrušiek.

Ako nám bolo na kurze na Zaježovej?

Ako nám bolo na kurze na Zaježovej?

Akčné tímy zo škôl majú za sebou trojdňový intenzívny kurz s názvom „Ovocinárski experti“, ktorý sa odohral v prostredí malebných Zaježovských lazov.

Mapujeme staré odrody

Mapujeme staré odrody

Počas týchto dní prebieha veľké mapovanie starých sort jabloní a hrušiek.

Fotoreportáž z exkurzie do Bielych Karpát

Fotoreportáž z exkurzie do Bielych Karpát

Videli ste už 150 ročnú jabloň? Jedli sušené ovocie zo starej dobovej sušiarne? A skúšali ste už štepiť stromy?

Pátrajte po stromoch!

Pátrajte po stromoch!

Vybrali sme 11 škôl do nového ročníka

Vybrali sme 11 škôl do nového ročníka

Máme za sebou výber škôl, na ktorých pozemkoch pribudnú tento rok staré a krajové odrody ovocných drevín. To však bude až čerešnička na torte. Čaká ich najmä zážitkové vzdelávanie v téme ohrozenia, významu a záchrany odrodového dedičstva a ovocných stromov v krajine. Absolvujeme spolu júnovú ovocinársku exkurziu, plánovanie výsadby, jesenné mapovanie odrôd a ovocinársky kurz či usporiadanie ovocnej slávnosti na škole.

Zapojte sa do druhého ročníka projektu SadOVO

Zapojte sa do druhého ročníka projektu SadOVO

Staré a krajové odrody ovocných drevín sú dedičstvom našich predkov, ktoré sa z krajiny pomaly vytráca. Šancu zmeniť to má súčasná mladá generácia, ktorej ukážeme význam jeho ochrany. Prihláste svoju školu do 28.februára 2018 do projektu SadOVO a buďte jednou z 11 škôl, ktorá prevezme patronát nad záchranou starých a krajových odrôd ovocných drevín.

 

November 2018

November 2018

V novembri prebehla najviditeľnejšia fáza projektu SadOVO. V nej sme spolu so žiakmi a učiteľmi vysadili na školské areály vysokokmenné stromy starých odrôd jabloní a hrušiek.

Október 2018

Október 2018

Akčné tímy z 11 škôl z celého Slovenska, zapojené do nášho projektu SadOVO, sa práve vrátili z kurzu Ovocinárski experti na Zaježovej. Jedným z hlavných bodov programu bola komentovaná ovocinárska exkurzia s pomológom po okolitých lazoch, spojená s ochutnávkou plodov starých a krajových odrôd.

September 2018

September 2018

Žiacke a učiteľské tímy po celom Slovensku mapujú staré a krajové odrody ovocných stromov v okolí ich škôl, od Bratislavy až po Kružlovú. Zisťujú, aké odrodové bohatstvo krajina a záhrady za domami ponúkajú. Cieľom je pozbierať čo najviac odrôd na kurz, ktorý sa uskutoční v októbri na Zaježovej. Tam sa budeme o starých odrodách rozprávať, spolu ich určovať a najmä ochutnávať.

Júl a august 2018

Júl a august 2018

Pripravujeme metodické materiály pre školy - príručku o ovocných sadoch a ich využití vo výučbe, ako aj pomologický atlas starých odrôd jabloní a hrušiek, ktorý bude žiakom na jeseň pomáhať pri ich mapovaní v teréne.

Jún 2018

Jún 2018

1 učiteľ a 2 žiaci z každej školy sa 7. júna zúčastnili jednodňovej exkurzie do ovocinárskeho regiónu Bielych Karpát. Absolvovali sme s nimi výučbový program o ovocných stromoch v Hostětíne na Morave, ako aj prehliadku veľkého vysokokmenného sadu starých odrôd v Novej Bošáci.

Mapa zapojených škôl

Partneri

Projekt realizuje

ŽIVICA

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venuje sa najmä vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Prináša inovatívne cesty vo vzdelávaní, nabáda k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti.

Čítať viac

V projekte SadOVO prepája od roku 2018 potrebu zachovania genofondu ovocných drevín a odborné znalosti s praktickou environmentálnou výchovou, zameranou najmä na výučbu v teréne a na školskom dvore. 

web

Generálny partner projektu

Nadácia TESCO

Aj keď je Tesco spoločnosťou s celosvetovou pôsobnosťou, vždy sa snaží byť „dobrým susedom“ miestnym komunitám. Aj za týmto zámerom vznikla Nadácia Tesco. Spája v sebe potenciál samotnej firmy, jej zamestnancov, dodávateľov, ale aj obchodných partnerov a zákazníkov.

Čítať viac

Snaží sa pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Ľuďom a komunitám prináša každý deň niečo navyše.  

K prioritám Nadácie Tesco patrí:

  • Boj proti plytvaniu potravinami
  • Podpora lokálnych komunít
  • Podpora lokálnych producentov
  • Zdravie a zdravý životný štýl

web 

Odborný garant

Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene 

Fakulta vznikla v roku 1991 ako jedná svojho druhu na Slovensku. Pripravuje odborníkov so širokým rozsahom vedomostí v oblasti ekológie a vied o životnom prostredí.

Čítať viac

Tí ich využívajú pre potreby štátnej správy a miestnej samosprávy, v odborných organizáciách ochrany prírody a krajiny ako aj životného prostredia v rámci MŽP SR, vo výrobných podnikoch, výskume aj mimovládnych organizáciách. 

Vyvíja aktivity smerujúce k poznaniu a záchrane starých a krajových odrôd ovocných drevín. Jej zamestnanci mapujú genofond ovocných drevín v rámci vedeckých úloh a študenti participujú pri mapovaní ovocných drevín v rámci svojich záverečných prác.

web

 

Kontakt

 

Koordinácia projektu a informácie o projekte:

Andrea Uherková

e-mail: uherkova@zivica.sk

mobil:  0905 459 319

 

Ak sa chcete zapojiť do projektu, alebo máte otázku, môžete nám napísať cez tento formulár: