Čomu sa venujeme?

V projekte SadOVO sa zameriavame na staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné vysokokmenné sady v areáloch základných a stredných škôl. Žiaci s učiteľmi sa tak budú podieľať na záchrane vzácnych odrôd a vysadené stromy môžu využívať aj pri výučbe rôznych predmetov.

Projekt koordinuje Živica a generálnym partnerom je Nadácia TESCO.

Čítať viac

Staré a krajové odrody ovocných drevín sú dedičstvom po našich predkoch, ktoré sa z krajiny pomaly vytráca. Prichádzame tak nielen o samotné odrody,  ale najmä o pestrosť ich chutí, využitia a tradícií. Šancu zmeniť to má súčasná mladá generácia, ktorej ukážeme význam ochrany starých odrôd ovocných stromov a následne bude vidieť zmysel v ich vysádzaní do záhrad a krajiny. 

Učiteľ a vybraní žiaci zo zapojených škôl sa počas roka zúčastnia jarnej ovocinárskej exkurzie, jesenného trojdňového vzdelávacieho kurzu, výstave nazbieraných plodov pre zvyšok školy, ako aj samotnej výsadby drevín. Dôležitou súčasťou je aj mapovanie odrôd v okolí škôl, čím sa žiaci dostanú do kontaktu aj so staršími obyvateľmi regiónu.

Pozrite si video

Prečo staré a krajové odrody?

Ovocné stromy sprevádzali človeka od nepamäti. Za vyše 2000 rokov spolupráce človeka s prírodou vznikli desaťtisíce odrôd ovocných drevín. Ešte na prelome 19. a 20. storočia sa na území Slovenska pestovalo okolo 300 odrôd jabloní. Dnes sa pestuje asi 8 -10 odrôd, ktoré nájdeme aj na pultoch predajní. Navyše sa  jedná už o odrody „moderné“, ktoré boli vyšľachtené pred pár desiatkami rokov. Odrody staré, ktoré vznikali postupne od čias antiky až po 20. storočie a dostali sa k nám z krajín z celého sveta, pomaly miznú.

čítať viac

Vzácnym dedičstvom, o ktoré prichádzame, sú aj odrody krajové a miestne, teda tie, ktoré majú rozšírenie len na menšom území- doline, či dokonca iba v obci a viažu sa na ne miestne názvy.

Odrody sú zväčša  ukryté v starých sadoch, záhumienkoch, medziach a dvoroch. Každá mala svoj význam u hospodára - jedna bola na sušenie, druhá na pálenie, tretia na mušt.

Na Slovenskom vidieku sa ešte stále nachádzajú stovky odrôd, ktoré môžeme pomôcť zachovávať a využívať, aj vďaka školám po celom Slovensku.  

Aktivity

Október 2018

Október 2018

Akčné tímy z 11 škôl z celého Slovenska, zapojené do nášho projektu SadOVO, sa práve vrátili z kurzu Ovocinárski experti na Zaježovej. Jedným z hlavných bodov programu bola komentovaná ovocinárska exkurzia s pomológom po okolitých lazoch, spojená s ochutnávkou plodov starých a krajových odrôd.

September 2018

September 2018

Žiacke a učiteľské tímy po celom Slovensku mapujú staré a krajové odrody ovocných stromov v okolí ich škôl, od Bratislavy až po Kružlovú. Zisťujú, aké odrodové bohatstvo krajina a záhrady za domami ponúkajú. Cieľom je pozbierať čo najviac odrôd na kurz, ktorý sa uskutoční v októbri na Zaježovej. Tam sa budeme o starých odrodách rozprávať, spolu ich určovať a najmä ochutnávať.

Júl a august 2018

Júl a august 2018

Pripravujeme metodické materiály pre školy - príručku o ovocných sadoch a ich využití vo výučbe, ako aj pomologický atlas starých odrôd jabloní a hrušiek, ktorý bude žiakom na jeseň pomáhať pri ich mapovaní v teréne.

Jún 2018

Jún 2018

1 učiteľ a 2 žiaci z každej školy sa 7. júna zúčastnili jednodňovej exkurzie do ovocinárskeho regiónu Bielych Karpát. Absolvovali sme s nimi výučbový program o ovocných stromoch v Hostětíne na Morave, ako aj prehliadku veľkého vysokokmenného sadu starých odrôd v Novej Bošáci.

Máj 2018

Máj 2018

Do projektu bolo vybraných 11 škôl z rôznych kútov Slovenska - základné, stredné, malé vidiecke aj veľké sídliskové. Pátrať po starých odrodách a vysádzať ich budú žiaci vo Vrbove, na Sliači i v Považskej Bystrici. 

Mapa zapojených škôl

Partneri

Projekt realizuje

ŽIVICA

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venuje sa najmä vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Prináša inovatívne cesty vo vzdelávaní, nabáda k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti.

Čítať viac

V projekte SadOVO prepája od roku 2018 potrebu zachovania genofondu ovocných drevín a odborné znalosti s praktickou environmentálnou výchovou, zameranou najmä na výučbu v teréne a na školskom dvore. 

web

Generálny partner projektu

Nadácia TESCO

Aj keď je Tesco spoločnosťou s celosvetovou pôsobnosťou, vždy sa snaží byť „dobrým susedom“ miestnym komunitám. Aj za týmto zámerom vznikla Nadácia Tesco. Spája v sebe potenciál samotnej firmy, jej zamestnancov, dodávateľov, ale aj obchodných partnerov a zákazníkov.

Čítať viac

Snaží sa pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Ľuďom a komunitám prináša každý deň niečo navyše.  

K prioritám Nadácie Tesco patrí:

  • Boj proti plytvaniu potravinami
  • Podpora lokálnych komunít
  • Podpora lokálnych producentov
  • Zdravie a zdravý životný štýl

web 

Odborný garant

Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene 

Fakulta vznikla v roku 1991 ako jedná svojho druhu na Slovensku. Pripravuje odborníkov so širokým rozsahom vedomostí v oblasti ekológie a vied o životnom prostredí.

Čítať viac

Tí ich využívajú pre potreby štátnej správy a miestnej samosprávy, v odborných organizáciách ochrany prírody a krajiny ako aj životného prostredia v rámci MŽP SR, vo výrobných podnikoch, výskume aj mimovládnych organizáciách. 

Vyvíja aktivity smerujúce k poznaniu a záchrane starých a krajových odrôd ovocných drevín. Jej zamestnanci mapujú genofond ovocných drevín v rámci vedeckých úloh a študenti participujú pri mapovaní ovocných drevín v rámci svojich záverečných prác.

web

 

Kontakt

 

Koordinácia projektu a informácie o projekte:

Andrea Uherková

e-mail: uherkova@zivica.sk

mobil:  0905 459 319

 

Ak sa chcete zapojiť do projektu, alebo máte otázku, môžete nám napísať cez tento formulár: