Čomu sa venujeme?

V projekte SadOVO sa zameriavame na staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné vysokokmenné sady v areáloch základných a stredných škôl. Žiaci s učiteľmi sa tak budú podieľať na záchrane vzácnych odrôd a vysadené stromy môžu využívať aj pri výučbe rôznych predmetov.

Projekt koordinuje Živica a generálnym partnerom je Nadácia TESCO.

Čítať viac

Staré a krajové odrody ovocných drevín sú dedičstvom po našich predkoch, ktoré sa z krajiny pomaly vytráca. Prichádzame tak nielen o samotné odrody,  ale najmä o pestrosť ich chutí, využitia a tradícií. Šancu zmeniť to má súčasná mladá generácia, ktorej ukážeme význam ochrany starých odrôd ovocných stromov a následne bude vidieť zmysel v ich vysádzaní do záhrad a krajiny. 

Učiteľ a vybraní žiaci zo zapojených škôl sa počas roka zúčastnia jarnej ovocinárskej exkurzie, jesenného trojdňového vzdelávacieho kurzu, výstave nazbieraných plodov pre zvyšok školy, ako aj samotnej výsadby drevín. Dôležitou súčasťou je aj mapovanie odrôd v okolí škôl, čím sa žiaci dostanú do kontaktu aj so staršími obyvateľmi regiónu.

Pozrite si video

Prečo staré a krajové odrody?

Ovocné stromy sprevádzali človeka od nepamäti. Za vyše 2000 rokov spolupráce človeka s prírodou vznikli desaťtisíce odrôd ovocných drevín. Ešte na prelome 19. a 20. storočia sa na území Slovenska pestovalo okolo 300 odrôd jabloní. Dnes sa pestuje asi 8 -10 odrôd, ktoré nájdeme aj na pultoch predajní. Navyše sa  jedná už o odrody „moderné“, ktoré boli vyšľachtené pred pár desiatkami rokov. Odrody staré, ktoré vznikali postupne od čias antiky až po 20. storočie a dostali sa k nám z krajín z celého sveta, pomaly miznú.

čítať viac

Vzácnym dedičstvom, o ktoré prichádzame, sú aj odrody krajové a miestne, teda tie, ktoré majú rozšírenie len na menšom území- doline, či dokonca iba v obci a viažu sa na ne miestne názvy.

Odrody sú zväčša  ukryté v starých sadoch, záhumienkoch, medziach a dvoroch. Každá mala svoj význam u hospodára - jedna bola na sušenie, druhá na pálenie, tretia na mušt.

Na Slovenskom vidieku sa ešte stále nachádzajú stovky odrôd, ktoré môžeme pomôcť zachovávať a využívať, aj vďaka školám po celom Slovensku.  

Aktuality

Fotoreportáž z exkurzie do Bielych Karpát

Fotoreportáž z exkurzie do Bielych Karpát

Videli ste už 150 ročnú jabloň? Jedli sušené ovocie zo starej dobovej sušiarne? A skúšali ste už štepiť stromy?

Pátrajte po stromoch!

Pátrajte po stromoch!

Vybrali sme 11 škôl do nového ročníka

Vybrali sme 11 škôl do nového ročníka

Máme za sebou výber škôl, na ktorých pozemkoch pribudnú tento rok staré a krajové odrody ovocných drevín. To však bude až čerešnička na torte. Čaká ich najmä zážitkové vzdelávanie v téme ohrozenia, významu a záchrany odrodového dedičstva a ovocných stromov v krajine. Absolvujeme spolu júnovú ovocinársku exkurziu, plánovanie výsadby, jesenné mapovanie odrôd a ovocinársky kurz či usporiadanie ovocnej slávnosti na škole.

Zapojte sa do druhého ročníka projektu SadOVO

Zapojte sa do druhého ročníka projektu SadOVO

Staré a krajové odrody ovocných drevín sú dedičstvom našich predkov, ktoré sa z krajiny pomaly vytráca. Šancu zmeniť to má súčasná mladá generácia, ktorej ukážeme význam jeho ochrany. Prihláste svoju školu do 28.februára 2018 do projektu SadOVO a buďte jednou z 11 škôl, ktorá prevezme patronát nad záchranou starých a krajových odrôd ovocných drevín.

 

November 2018

November 2018

V novembri prebehla najviditeľnejšia fáza projektu SadOVO. V nej sme spolu so žiakmi a učiteľmi vysadili na školské areály vysokokmenné stromy starých odrôd jabloní a hrušiek.

Mapa zapojených škôl

Partneri

Projekt realizuje

ŽIVICA

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venuje sa najmä vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Prináša inovatívne cesty vo vzdelávaní, nabáda k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti.

Čítať viac

V projekte SadOVO prepája od roku 2018 potrebu zachovania genofondu ovocných drevín a odborné znalosti s praktickou environmentálnou výchovou, zameranou najmä na výučbu v teréne a na školskom dvore. 

web

Generálny partner projektu

Nadácia TESCO

Aj keď je Tesco spoločnosťou s celosvetovou pôsobnosťou, vždy sa snaží byť „dobrým susedom“ miestnym komunitám. Aj za týmto zámerom vznikla Nadácia Tesco. Spája v sebe potenciál samotnej firmy, jej zamestnancov, dodávateľov, ale aj obchodných partnerov a zákazníkov.

Čítať viac

Snaží sa pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Ľuďom a komunitám prináša každý deň niečo navyše.  

K prioritám Nadácie Tesco patrí:

  • Boj proti plytvaniu potravinami
  • Podpora lokálnych komunít
  • Podpora lokálnych producentov
  • Zdravie a zdravý životný štýl

web 

Odborný garant

Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene 

Fakulta vznikla v roku 1991 ako jedná svojho druhu na Slovensku. Pripravuje odborníkov so širokým rozsahom vedomostí v oblasti ekológie a vied o životnom prostredí.

Čítať viac

Tí ich využívajú pre potreby štátnej správy a miestnej samosprávy, v odborných organizáciách ochrany prírody a krajiny ako aj životného prostredia v rámci MŽP SR, vo výrobných podnikoch, výskume aj mimovládnych organizáciách. 

Vyvíja aktivity smerujúce k poznaniu a záchrane starých a krajových odrôd ovocných drevín. Jej zamestnanci mapujú genofond ovocných drevín v rámci vedeckých úloh a študenti participujú pri mapovaní ovocných drevín v rámci svojich záverečných prác.

web

 

Kontakt

 

Koordinácia projektu a informácie o projekte:

Andrea Uherková

e-mail: uherkova@zivica.sk

mobil:  0905 459 319

 

Ak sa chcete zapojiť do projektu, alebo máte otázku, môžete nám napísať cez tento formulár: