Čomu sa venujeme?

V projekte SadOVO sa zameriavame na staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné vysokokmenné sady v areáloch základných a stredných škôl. Žiaci s učiteľmi sa tak budú podieľať na záchrane vzácnych odrôd a vysadené stromy môžu využívať aj pri výučbe rôznych predmetov.

Projekt koordinuje Živica a generálnym partnerom je Nadácia TESCO.

Čítať viac

Staré a krajové odrody ovocných drevín sú dedičstvom po našich predkoch, ktoré sa z krajiny pomaly vytráca. Prichádzame tak nielen o samotné odrody,  ale najmä o pestrosť ich chutí, využitia a tradícií. Šancu zmeniť to má súčasná mladá generácia, ktorej ukážeme význam ochrany starých odrôd ovocných stromov a následne bude vidieť zmysel v ich vysádzaní do záhrad a krajiny. 

Učiteľ a vybraní žiaci zo zapojených škôl sa počas roka zúčastnia jarnej ovocinárskej exkurzie, jesenného trojdňového vzdelávacieho kurzu, výstave nazbieraných plodov pre zvyšok školy, ako aj samotnej výsadby drevín. Dôležitou súčasťou je aj mapovanie odrôd v okolí škôl, čím sa žiaci dostanú do kontaktu aj so staršími obyvateľmi regiónu.

Pozrite si video

Prečo staré a krajové odrody?

Ovocné stromy sprevádzali človeka od nepamäti. Za vyše 2000 rokov spolupráce človeka s prírodou vznikli desaťtisíce odrôd ovocných drevín. Ešte na prelome 19. a 20. storočia sa na území Slovenska pestovalo okolo 300 odrôd jabloní. Dnes sa pestuje asi 8 -10 odrôd, ktoré nájdeme aj na pultoch predajní. Navyše sa  jedná už o odrody „moderné“, ktoré boli vyšľachtené pred pár desiatkami rokov. Odrody staré, ktoré vznikali postupne od čias antiky až po 20. storočie a dostali sa k nám z krajín z celého sveta, pomaly miznú.

čítať viac

Vzácnym dedičstvom, o ktoré prichádzame, sú aj odrody krajové a miestne, teda tie, ktoré majú rozšírenie len na menšom území- doline, či dokonca iba v obci a viažu sa na ne miestne názvy.

Odrody sú zväčša  ukryté v starých sadoch, záhumienkoch, medziach a dvoroch. Každá mala svoj význam u hospodára - jedna bola na sušenie, druhá na pálenie, tretia na mušt.

Na Slovenskom vidieku sa ešte stále nachádzajú stovky odrôd, ktoré môžeme pomôcť zachovávať a využívať, aj vďaka školám po celom Slovensku.  

Jedlé ostrovy

V novom projekte, Jedlé ostrovy, sa od roku 2023 zameriavame aj na budovanie malých komunitných ovocných sadov v centrálnych a rekreačných lokalitách miest a obcí na Slovensku. Naším cieľom je vysádzanie kompaktných a tematicky orientovaných ovocných sadov s nelimitovanou dostupnosťou pre širokú verejnosť.

Komunitná spolupráca, produkcia lokálnych potravín, adaptácia sídel na klimatickú zmenu, podpora biodiverzity a zveľadenie verejných priestorov s možnosťou relaxu a vzdelávania sú základnými atribútmi každého Jedlého ostrova. Do tohto projektu sa prihlasujú priamo samosprávy miest a obcí.

Aktuality

Poznáme 10 škôl šiesteho ročníka Sadova

Poznáme 10 škôl šiesteho ročníka Sadova

Do šiesteho ročníka celoslovenského projektu SadOVO sa v roku 2023 prihlásilo 119 základných, stredných a špeciálnych škôl zo všetkých kútov krajiny. Najviac prihlášok nám prišlo z Košického a Nitrianskeho kraja. 

Získajte Jedlý ostrov pre vašu obec

Získajte Jedlý ostrov pre vašu obec

Otvárame 1. ročník projektu komunitných ovocných sadov - Jedlé ostrovyHľadáme 3 obce, ktoré získajú ovocný sad plný života. Prihláste sa do 30.4.2023 do projektu Jedlé ostrovy a vytvorte s našou pomocou zmysluplný komunitný priestor s dôrazom na záchranu vzácnych starých a krajových odrôd ovocných stromov s prímesou ovocných kríkov a trvaliek. Podporíte tým biodiverzitu vo vašom sídle a adaptujete ho na klimatické zmeny.

Prihláste sa do SadOVO 2023

Prihláste sa do SadOVO 2023

Otvárame šiesty ročník projektu školských ovocných sadov Sadovo. Aj tentokrát hľadáme 10 nadšených škôl z celého Slovenska, ktorých vonkajšie areály spestríme výsadbou vzácnych a starých odrôd jabloní a hrušiek.

10 dôvodov prečo venovať 2% projektu Sadovo

10 dôvodov prečo venovať 2% projektu Sadovo

Vaše 2% môžu veľa zmeniť! Vďaka nim môžeme prinášať inšpirácie vo vzdelávaní a pozitívne zmeny v spoločnosti pomocou originálnych a funkčných riešení v praxi. Venujte 2% na rozvoj našich projektov.

Pribudlo 10 nových školských ovocných sadov

Pribudlo 10 nových školských ovocných sadov

V projekte SadOVO máme za sebou ďalšiu úspešnú sezónu. Pri výsadbách nás neodradilo ani chladné sychravé novembrové počasie a vďaka nadšeniu a proaktivite mladších i starších žiakov pribudlo na Slovensku 10 nových ovocných sadov so sortimentom starých a vzácnych odrôd jabloní a hrušiek.

Plodobranie - jesenná inšpirácia

Plodobranie - jesenná inšpirácia

Pri príležitosti Dňa pôvodných odrôd jabĺk (21.10.) pripravili žiaci a študenti z celého Slovenska Zaježovské plodobranie - krásnu jesennú akciu plnú zážitkových úloh v prírode vo Vzdelávacom centre Zaježová.

Zmyslová ovocinárska prechádzka

Zmyslová ovocinárska prechádzka

Pestrosť jesene ponúka široké spektrum možností pre zmysluplné učenie vonku. Naplánujte pre vašich žiakov krátku alebo dlhšiu ovocinársku prechádzku, ktorá očarí výhľadmi, chuťou, či možnosťou „dotknúť sa prírody“. 

Mapa zapojených škôl

Kliknutím na ikonu zobrazíte zoznam vysadených odrôd na konkrétnej škole.

Zoznam odrôd ovocných stromov na školách

 

Partneri

Projekt realizuje

ŽIVICA

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venuje sa najmä vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Prináša inovatívne cesty vo vzdelávaní, nabáda k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti.

Čítať viac

V projekte SadOVO prepája od roku 2018 potrebu zachovania genofondu ovocných drevín a odborné znalosti s praktickou environmentálnou výchovou, zameranou najmä na výučbu v teréne a na školskom dvore. 

web

Generálny partner projektu

Nadácia TESCO

Aj keď je Tesco spoločnosťou s celosvetovou pôsobnosťou, vždy sa snaží byť „dobrým susedom“ miestnym komunitám. Aj za týmto zámerom vznikla Nadácia Tesco. Spája v sebe potenciál samotnej firmy, jej zamestnancov, dodávateľov, ale aj obchodných partnerov a zákazníkov.

Čítať viac

Snaží sa pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Ľuďom a komunitám prináša každý deň niečo navyše.  

K prioritám Nadácie Tesco patrí:

 • Boj proti plytvaniu potravinami
 • Podpora lokálnych komunít
 • Podpora lokálnych producentov
 • Zdravie a zdravý životný štýl

web 

Putovná spoločenská hra SadOVO

  

Zapožičajte si putovnú náučnú hru SadOVO – Tajomstvá starých odrôd pre svoju školu.


Čo sa vďaka nej dozviete?

 • ako a kde odrody vznikali
 • ako k nám putovali a rozšírili sa
 • prečo je odrodová pestrosť dôležitá
 • ako rôzne sa dajú plody využívať
 • aké funkcie plní ovocný strom v krajine
 • aké typy ovocných výsadieb poznáme
 • prečo sa stali odrody a ovocné stromy ohrozenými
 • akým spôsobom môžeme odrody chrániť

 

Hra je primárne určená pre žiakov 2. stupňa s herným časom približne 2 vyučovacie hodiny.

Pre rezerváciu hry nás, prosím, kontaktujte.

Kontakt

 

Koordinácia projektu a informácie o projekte:

František Cimerman

e-mail: cimerman@zivica.sk

mobil:  0905 539 692

 

Ak sa chcete zapojiť do projektu, alebo máte otázku, môžete nám napísať cez tento formulár: