Vysadili sme prvé Jedlé ostrovy

Vysadili sme tri unikátne Jedlé ostrovy. V Martine, Kežmarku a v obci Pača budú otvorené sady slúžiť všetkým bez obmedzenia.

Patronát nad drevinami prebrali okrem samospráv aj miestni dobrovoľníci a školy.

Prečo sú sady prínosom pre obyvateľov miest a obcí?

 

Zdieľať:

www.sadovo.sk