Zapojte sa do druhého ročníka projektu SadOVO

Staré a krajové odrody ovocných drevín sú dedičstvom našich predkov, ktoré sa z krajiny pomaly vytráca. Šancu zmeniť to má súčasná mladá generácia, ktorej ukážeme význam jeho ochrany. Prihláste svoju školu do 28.februára 2018 do projektu SadOVO a buďte jednou z 11 škôl, ktorá prevezme patronát nad záchranou starých a krajových odrôd ovocných drevín.

Cieľom projektu SadOVO je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné vysokokmenné sady v areáloch základných a stredných škôl. Žiaci s učiteľmi sa tak budú podieľať na záchrane vzácnych odrôd jabloní a hrušiek a vysadené stromy môžu využívať aj pri výučbe rôznych predmetov.

Školy zapojené do projektu čaká tiež ovocinárska exkurzia, mapovanie odrôd, kurz a hravé vzdelávanie v témach prepojených na význam a zachovávanie ovocných drevín.

Realizátorom projektu SadOVO je CEEV Živica, generálnym partnerom Nadácia TESCO a odborným garantom Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Čo získa zapojená škola?

Čo očakávame od zapojenej školy?

Ak Vás naša ponuka zaujala a chcete, aby sa Vaša škola stala jednou z jedenástich škôl zapojených do druhého ročníka projektu SadOVO, pošlite prosím vyplnenú prihlášku do 28. februára 2019.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na 0905 459 319 alebo na e-mailovej adrese uherkova@zivica.sk

Zdieľať:

www.sadovo.sk