Získajte Jedlý ostrov pre vašu obec

Otvárame 1. ročník projektu komunitných ovocných sadov - Jedlé ostrovy. Hľadáme 3 obce, ktoré získajú ovocný sad plný života. Prihláste sa do 30.4.2023 a vytvorte s našou pomocou zmysluplný komunitný priestor s dôrazom na záchranu vzácnych starých a krajových odrôd ovocných stromov s prímesou ovocných kríkov a trvaliek. Podporíte tým biodiverzitu vo vašom sídle a adaptujete ho na klimatické zmeny.

V projekte Jedlé ostrovy sa od roku 2023 zameriavame na budovanie malých komunitných ovocných sadov v centrálnych a rekreačných lokalitách miest a obcí na Slovensku. Naším cieľom je vysádzanie kompaktných a tematicky orientovaných ovocných sadov s nelimitovanou dostupnosťou pre širokú verejnosť.

Do tohto projektu sa prihlasujú priamo samosprávy miest a obcí.

Aké sú základné atribúty každého Jedlého ostrova?

 

Aké podmienky musia uchádzači o Jedlý ostrov spĺňať?

  • Pozemok je vo vlastníctve obce/mesta
  • Jedlý ostrov a úžitok z neho (ovocie a plody) bude prístupný širokej verejnosti a bezplatne
  • Jedlý ostrov bude prístupný školám, organizáciám a zduženiam pre edukatívnu činnosť
  • Starostlivosť o sad bude zabezpečená odborným a ekologickým spôsobom minimálne 5 rokov od výsadby
  • V prípade poškodenia a narušenia sadu z technických dôvodov bude obcou/mestom vykonaná náhradná výsadba
  • Obec/mesto sa zaväzuje využívať predmetný pozemok ako sad dlhodobo

 

Aký je harmonogram projektu?

 

Ak vás naša ponuka zaujala a chcete sa zapojiť do prvého ročníka projektu Jedlé ostrovy, pošlite vyplnenú prihlášku a fotografie pozemku do 30. apríla 2023.

 Prihlášku nájdete TU.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte nás na 0905 539 692 alebo na e-mailovej adrese cimerman@zivica.sk.

Zdieľať:

www.sadovo.sk