Prihláste sa do SadOVO 2023

Otvárame šiesty ročník projektu školských ovocných sadov Sadovo. Aj tentokrát hľadáme 10 nadšených škôl z celého Slovenska, ktorých vonkajšie areály spestríme výsadbou vzácnych a starých odrôd jabloní a hrušiek.

Cieľom Projektu školských ovocných sadov - SadOVO je nadchnúť žiakov a pedagógov pre potrebu ochrany ovocných drevín a ich vzácnych odrôd. Na každej škole spoločne vysadíme stromy starých odrôd jabloní a hrušiek, ktoré môžu byť využívané pri výučbe rôznych predmetov. V roku 2023 sa môžete tešiť aj na sortiment jedlých kríkov a metodiku, ktorá vás bude sprevádzať vyučovaním vonku.

Staré a krajové sorty ovocných drevín sú dedičstvom našich predkov, ktoré sa z krajiny vytráca. Šancu zmeniť to má súčasná mladá generácia, ktorej ukážeme význam jeho ochrany. Za 5 rokov fungovania projektu sme vysadili so školami po celom Slovensku viac ako 450 stromov. Pridajte sa k nim a vytvorte si na školskom dvore komunitný ovocný sad!

Prihláste vašu školu do 13. marca 2023 do projektu SadOVO a buďte jednou z 10 škôl, ktoré prevezmú patronát nad záchranou vzácneho ovocného pokladu.

Projekt je určený pre II. stupeň základných a základných špeciálnych škôl, stredné a stredné špeciálne školy.

Pedagógovia sa nemusia obávať zbytočnej a zaťažujúcej projektovej administratívy. Naším hlavným cieľom je spoločne chrániť staré odrody a biodiverzitu na ne naviazanú, či inšpirovať vás metódami pre zmysluplné učenie vonku a nie písať zložité záverečné správy k projektu. Účasť v projekte je bezplatná (hradíte si iba cestovné na pobyt v Zaježovej).

Čo získa zapojená škola?

 

Čo očakávame od zapojenej školy?

 

Ak vás naša ponuka zaujala a chcete sa zapojiť do piateho ročníka projektu SadOVO, pošlite vyplnenú prihlášku do 13. marca 2023.

 Nájdete ju TU.

PRIHLASOVANIE BOLO UKONČENÉ.

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte nás na 0905 539 692 alebo na e-mailovej adrese cimerman@zivica.sk.

Zdieľať:

www.sadovo.sk