10 dôvodov prečo venovať 2% projektu Sadovo

V projekte Sadovo sa nám za posledných 5 rokov podarilo na školských pozemkoch na celom Slovensku vysadiť viac ako 450 vzácnych a starých odrôd jabloní a hrušiek s prímesou desiatok ďalších ovocných stromov a jedlých kríkov. Vyškolili sme desiatky pedagógov s dosahom metodiky pre učenie v školskom sade na tisícky žiakov.  S vašou podporou vieme do projektu zapájať viac škôl, vysádzať viac vzácnych odrôd ovocných stromov a budovať komunitné sady aj mimo školského prostredia.

V čom nám vaše 2% pomáhajú?

 

1. Chrániť a v krajine šíriť vzácnestaré odrody ovocných stromov.

2. Zapojiť sa priebežne všetkým základným, špeciálnym a stredným školám na Slovensku.

3. Vyniknúť aj tým žiakom, ktorí v laviciach neexcelujú.

4. Podporiť edukáciu vedenú ku kritickému mysleniu, sebarealizácii, bádaniu, prehlbovaniu vzťahu k prírode a jej ochrane.

5. Adaptovať sa školám na prebiehajúcu klimatickú zmenu.

6. Podporovať a rozširovať miestnu biodiverzitu.

7. Vytvárať školské outdoorové učebne a prenášať výučbu vonku.  

8. Vytvárať otvorený komunitný priestor pre zber úrody, sebarealizáciu, relax a edukáciu.

9. Tvoriť edukačné materiály, pracovné listy a publikácie dostupné verejnosti zdarma.

10. Dlhodobo pomáhať, s pozitívnym dosahom sadov na budúce generácie.

 

Ak viete, ako darovať 2 %, stačia vám len tieto údaje o Živici:

Názov: Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA
Sídlo: Račianska 78, 831 02 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 359 98 407 (SID sa nevypĺňa)

Podrobné informácie k darovaniu nájdete tu: https://2-percenta.zivica.sk/

ĎAKUJEME!

Zdieľať:

www.sadovo.sk