Na školách pribúdajú staré odrody

Hoci tento november je iný, ako sme zvyknutí, najmä na školách, výsadba stromov nepočká. A tak sadíme. Na každú školu príde ideálne 6 ľudí a pustia sa do práce. Občas sa objaví neočakávaná pomoc v podobe školskej družiny, a vtedy to ide ako po masle!

Na každej zo zapojených škôl pribudne 8 - 10 stromov vzácnych odrôd jabloní a hrušiek. Chcete vedieť, nad akými odrodami preberú žiaci patronát tento rok?

Jablone: Ananásová reneta, Batul, Blenheimská reneta, Croncelské, Gascoygneho šarlátové, Gdanský hranáč, Gravštýnske, Hetlina, Jadernička moravská, Jackob Fisher, Kanadská reneta, Kardinál pásikavý, Major, Malinové jesenné, Panenské české, Parména zlatá zimná, Ribstonské, Signe Tillish, Smiřické vzácne, Strýmka, Sudetská reneta, Vejlímek červený, Watervlietské mramorované

Hrušky: Amanliská, Avranšská, Clappova, Dekanka Robertova, Hájenka, Hardyho, Charneuská, Kongresovka, Krivica, Krvavka, Madame verté, Naghinova, Pastornica, Ružovka, Solanka, Thirriotova

Zdieľať:

www.sadovo.sk