Grantová výzva na záchranu jedla

Nadácia Tesco, ktorá podporuje projekt SadOVO, oslavuje 10. výročie a pri tejto príležitosti vyhlásila novú grantovú výzvu – Záchranári jedla. Cieľom grantového programu je podporiť iniciatívy ďalších organizácií, ktoré chcú prispieť k riešeniu problematiky potravinového odpadu.  Rozhodli sa ponúknuť finančnú podporu záchrancom jedla a pomôcť im tak realizovať projekty prinášajúce udržateľnú zmenu.

Prihlásiť sa môžu neziskové organizácie, obce, školy, škôlky alebo príspevkové organizácie, ktoré aktívne pristupujú k znižovaniu potravinového odpadu, či už vzdelávacími aktivitami alebo praktickými príkladmi, ktorými zachraňujú jedlo predtým, aby sa z neho stal odpad. Každý z 3 víťazných projektov získa 10 000 eur na realizáciu svojho projektu.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 06.11.2020. O najlepších projektoch rozhodne komisia zložená zo zamestnancov spoločnosti Tesco a expertov dlhodobo pôsobiacich v tejto oblasti. Víťazné  projekty vyhlásime na konci novembra.

Podrobnjšie informácie nájdete na stránke https://corporate.tesco.sk/

Ak aj Vy viete o „Záchranároch jedla“, dajte im prosím vedieť o novom grantovom programe Nadácie Tesco. 

www.sadovo.sk