Výsadby naplánované!

Čoskoro je tu obdobie sadenia školských ovocných sadov. Na každú zo zapojených škôl vysadíme 8 - 10 stromov vzácnych odrôd jabloní a hrušiek. Plánovali sme spolu, ako a kam.

Na každej škole sa na pláne výsadby podieľala celá trieda. Na úvod žiaci, ktorí boli na ovocinárskej exkurzii, pozdieľali svoje zážitky s ostatnými spolužiakmi formou prezentácie. Následne sme si pomocou interaktívnych aktivít vysvetili, prečo sú staré odrody dôležité a prečo ich chceme chrániť. Keďže väčšina prítomných nikdy strom nesadila, rozprávali sme sa o tom, na čo treba pri výsadbe myslieť a ako sa plánuje.

Akčná časť spočívala v premeriavaní pozemku a návrhu výsadieb. Každá skupina mala vytvoriť svoj návrh sadu a následne ho obhájiť pred zvyškom triedy. Výsledkom bol konsenzom vytvorený spoločný návrh, s ktorým bola väčšina žiakov a pedagógov spokojná.

Na záver už len vziať koly, kladivo a vytýčiť miesta pre výsdabu. Vidíme sa v novembri!

www.sadovo.sk