Júl a august 2018

Pripravujeme metodické materiály pre školy - príručku o ovocných sadoch a ich využití vo výučbe, ako aj pomologický atlas starých odrôd jabloní a hrušiek, ktorý bude žiakom na jeseň pomáhať pri ich mapovaní v teréne.

 

 

www.sadovo.sk