Aktivita pre školy - Malí dendrológovia

Viete, aké ovocné dreviny rastú okolo vás a aké tam rástli v minulosti? Mnohých prekvapí, že nielen v menších obciach, ale aj mestách nás obklopujú ovocné kríky a stromy, ktorých plody sú jedlé.

Kde všade rástli ovocné stromy v minulosti a ako sa ich plody využívali? Skúste si spraviť spoločný výskum v krajine, ale aj medzi ľuďmi.

Zahrajte sa na ovocinárov a pátrajte po príbehoch ovocných stromov vo vašich obciach.

Celý metodický list k aktivite, aj mapovací hárok, nádete na stránke Hurá von.

https://huravon.sk/2020/05/21/aktivita-ovocinarsky-vyskum/

www.sadovo.sk