Jún 2018

1 učiteľ a 2 žiaci z každej školy sa 7. júna zúčastnili jednodňovej exkurzie do ovocinárskeho regiónu Bielych Karpát. Absolvovali sme s nimi výučbový program o ovocných stromoch v Hostětíne na Morave, ako aj prehliadku veľkého vysokokmenného sadu starých odrôd v Novej Bošáci.

 

www.sadovo.sk